МЕЙЛБОКС  е член на ELMA от 2016 г.

Logo of European Letterbox Marketing Association

  ELMA - European Letterbox Marketing Association е водещата европейска организация за doordrop решения, които включват разпространението на всякакви рекламни печатни материали, като каталози, брошури, листовки, безплатни вестници и мостри на продукти.

За задълбочаване на добрите практики в бранша, Управителният съвет на ЕЛМА избира внимателно своите членове за да представляват най-добрите в своя клас на всеки пазар.