Карта брой достъпни пощенски кутии в Шумен

ШУМЕН 19 400
Арменска махала 500
Боян Българинов 1 3 000
Боян Българинов 2 2 000
Добруджа 4 000
Еверест 200
Еврейска махала /
махала Коршун Чешма
1 200
Мариците 1 000
Тракия 5 000
Херсон 500
Център 2 000