Карта брой достъпни пощенски кутии в Кърджали

Кърджали 16 250
Възрожденци 8 000
Веселчане 3 000
Студен кладенец 800
Боровец 600
Център 3 000
Гледка 850