Карта брой достъпни пощенски кутии в Пловдив 

ПЛОВДИВ 104 000
Братска могила 2 000
Гагарин 4 500
Захарна фабрика 2 000
Изгрев 4 000
Каменица 3 000
Коматево 1 500
Кършака - север 9 000
Кършака - юг 7 000
Прослав 1 500
Полиграфия 2 000
Съдийски 1 500
Тракия 18 000
Христо Ботев - Север 9 000
Христо Ботев - Юг 10 500
Христо Смирненски 8 500
Южен 2 000
Център - Запад 11 000
Център - Изток 7 000