Карта брой достъпни пощенски кутии във Враца 

ВРАЦА  18 500
Дъбника 7 200
кв.72 800
Медковец 1 000
Металург 700
Младост 2 100
Сениче 1 400
Център 5 300