Издание

Брой вложки

Ед. цена,
лева, без ДДС

Забележка

ТРУД

до 40 000

0,10

 събота - 40 000, останалите дни - 30 000

24 ЧАСА

до 40 000

0,10

 събота - 40 000, останалите дни - 30 000

ТЕЛЕГРАФ

до 180 000

0,10

 петък - 180 000, останалите дни - 130 000

МОНИТОР

до 12 000

0,10

 

СТАНДАРТ

до 40 000

0,10

 събота - 40 000, останалите дни - 30 000

КАПИТАЛ

 

5 500

0,30

 Влагане само в абонамента

15 000

0,26

 Влагане в целия тираж


*Цените са в лева без ДДС, валидни към 01.01.2017