ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ:

Безадресно разпространение в цяла България на печатни рекламни материали - флаери, листовки, дипляни и брошури в пощенските кутии на домакинствата.

Селективно разпространение в определени квартали и сгради в цяла България.

 Раздаване рекламни материали "на ръка" на оживени места в цяла България.

 Разпространение в софийския метрополитен, бензиностанции, репове и търговски обекти.

 Вложки в централна и регионална преса.

Безадресно разпространение в Румъния.

 Комплексни, висококачествени и бързи услуги: дизайн, заснемане на продукти, предпечат, отпечатване, транспорт и разпространение на рекламни флаери, листовки и брошури.


ПРЕДИМСТВА НА БЕЗАДРЕСНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Безадресното разпространение в пощенските е ефективен и евтин инструмент за регионално насочена реклама. Печатът и разпространението на една листовка е на цена само няколко стотинки на домакинство. По този начин себестойността на отпечатването и покриването с листовки на един средностатистически квартал на София се измерва в порядъка на стотици лева, което никой друг рекламен канал не може да осигури. Постига се силна регионална насоченост при много ниска цена на рекламен контакт.