Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Проект: BG16RFOP002-2.073-2624-C01
Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: МЕЙЛБОКС ЕООД
Обща стойност:
10 000 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 06.07.2020г.
Край: 06.10.2020г.