Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Добрич

Брой достъпни пощенски кутии в Добрич
Брой достъпни пощенски кутии в Добрич
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

34 500 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Балик 4000
Добротица 2200
Дружба 1 700
Дружба 2 1800
Дружба 3 2500
Дружба 4 700
Запад 1200
Иглика 700
Център 6000
Изгрев 500
Рилци 500
Строител 1200
Христо Ботев 2500
Широк Център 8000
Югоизток 2000