Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Габрово

Брой достъпни пощенски кутии в Габрово
Брой достъпни пощенски кутии в Габрово
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

24 000 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Баждар 1200
Беленци 1000
Бичкинята 1500
Борово 1000
Варовник 1200
Голо Бърдо 1500
Дядо Дянко 800
Младост 2000
Русевци 1800
Сирмани 800
Тлъчници 400
Трендафил 1,2 4000
Хаджицонев мост 800
Център 6000