Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Монтана

Брой достъпни пощенски кутии в Монтана
Брой достъпни пощенски кутии в Монтана
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

14400 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Изгрев 500
Кошарник 500
Мала Кутловица 500
Младост 4000
Парта 2200
Плиска 1000
Пъстрина 1200
Център 1 2500
Център 2 2000