Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Пазарджик

Брой достъпни пощенски кутии в Пазарджик
Брой достъпни пощенски кутии в Пазарджик
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

23 000 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Запад 3200
Изток 1400
Младост 1500
Полицейски 1500
Стадиона 2000
Устрем 2100
Център 1200
Център 1 500
Център 2 1500
Широк център 1 2000
Широк център 2 2300
Широк център 3 2600
Ябълките 1200