Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Плевен

Брой достъпни пощенски кутии в Плевен
Брой достъпни пощенски кутии в Плевен
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

43500 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Воден 1500
Дружба 1 2400
Дружба 2 1600
Дружба 3 2300
Дружба 4 1700
Кайлъка 200
Мара Денчева 3000
Сторгозия 11500
Център 1 3000
Център 2 5000
Център 3 3000
Център 4 6100
Център 5 2200