Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Разград

Брой достъпни пощенски кутии в Разград
Брой достъпни пощенски кутии в Разград
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

16100 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Абритус 900
Бели Лом 800
Варош 800
Възраждане 3800
Добровски 500
Житница 400
Оборище 500
Орел 3900
Освобождение 2800
Стефан Караджа 1700