Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Русе

Брой достъпни пощенски кутии в Русе
Брой достъпни пощенски кутии в Русе
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

53 000 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Възраждане 2000
Възраждане Юг 5000
Дружба I 2000
Дружба II 1000
Дружба III 6000
Здравец Север 2000
Здравец 4000
Здравец Изток 6000
Мальовица 1500
Мидия Енос 2000
Родина 1 2000
Родина 2 2500
Родина 3 500
Хъшове 1500
Цветница 2000
Централен южен 2000
Център 5000
Чародейка Юг 3000
Чародейка Север 2500
Ялта 500