Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Шумен

Брой достъпни пощенски кутии в Шумен
Брой достъпни пощенски кутии в Шумен
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

19 400 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Арменска махала 500
Боян Българанов 1 3000
Боян Българанов 2 2000
Добруджански 4000
Еверест 200
Еврейска махала 500
Мариците 1000
Махала Коршун Чешма 700
Тракия 5000
Херсон 500
Център 2000