Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Силистра

Брой достъпни пощенски кутии в Силистра
Брой достъпни пощенски кутии в Силистра
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

19000 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Център (Македония, Москва и Добрич) 2000
Север 5000
Юг (Вапцаров, Македония, Бояджиев и В.Търново) 4000
Изток 4000
31 ви полк (7- ми септември, Дръстър, Македония и П.Бояджиев) 2000
Деленките 2000