Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Сливен

Брой достъпни пощенски кутии в Сливен
Брой достъпни пощенски кутии в Сливен
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

30 500 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Българка 3500
Даме Груев 4000
Дружба 5000
Звездите 500
Клуцхор 2500
Кольо Фичето 500
Комлука 500
Младост 1000
Ново село - север 500
Ново село - юг 1000
Република 500
Руски 500
Сините Камъни 4000
Стоян Заимов 3000
Център север 1500
Център юг 2000