Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Смолян

Брой достъпни пощенски кутии в Смолян
Брой достъпни пощенски кутии в Смолян
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

10300 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Средок 500
Невяста 2000
Нов Център 2000
Стар Център 1500
Трандевица 500
Долно Райково 800
Горно Райково 1500
Устово 1500