Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Стара Загора

Брой достъпни пощенски кутии в Стара Загора
Брой достъпни пощенски кутии в Стара Загора
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

48 200 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Военни блокове 1500
Голям железник 3500
Зора 1500
Кольо Ганчев 1500
Локомотив 2000
Малък железник 1500
Аязмо (кв.Чумлека) 1000
Самара 1 1500
Самара 2 500
Самара 3 1200
Три чучура - Север 2000
Три чучура - Център 1000
Три чучура - Юг 2300
Факултетите зона А 2400
Факултетите зона В 2600
Център зона А 2000
Център зона В 1500
Център зона С 3000
Широк център 1 зона А 2500
Широк център 1 зона В 2000
Широк център 1 зона С 2500
Широк център 2 зона А 2500
Широк център 2 зона В 2000
Казански 2000
Казански изток 2200