Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Търговище

Брой достъпни пощенски кутии в Търговище
Брой достъпни пощенски кутии в Търговище
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

19000 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Боровец 2500
Вароша 950
Запад 1 1300
Запад 2 2200
Запад 3 800
Изток 500
Малчо Малчев 1700
Пазара 1500
Раковски 1150
Скопие 1800
Трайко Китанчев 1200
Център/Трапезица 3400