Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Варна

Брой достъпни пощенски кутии във Варна
Брой достъпни пощенски кутии във Варна
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

114 000 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Аспарухово 6000
Бриз 1000
Виница 1400
Владиславово 11500
Възраждане 1 3300
Възраждане 2 2500
Възраждане 3 2000
Възраждане 4 1200
Галата 1000
Евксиноград 500
Изгрев 300
Кайсиева градина 3500
Левски 13500
Младост 1 3200
Младост 2 5300
Победа 1 2000
Победа 2 4000
Св.Иван Рилски 2000
Сотира 200
Траката 500
Трошево 6500
Цветен 4500
Център 1 2600
Център 2 5000
Център 3 4500
Център 4 5000
Център 5 10500
Център 6 5500
Чайка 5000