Безадресно разпространение: 0886 19 09 39 Дизайн, предпечат и отпечатване на рекламни материали: 0888 54 84 94

Враца

Брой достъпни пощенски кутии във Враца
Брой достъпни пощенски кутии във Враца
За да разгледате подробно картата изпозвайте ZOOM

18500 достъпни пощенски кутии

Квартал Брой
Дъбника 7200
кв.72 800
Медковец 1000
Металург 700
Младост 2100
Сениче 1400
Център 5300